Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Giới thiệu

Chúng tôi WBET77 nhà dòng uỷ quyền hợp pháp của WINNER BET tại Thị Trường Việt Nam đã luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông báo cá đôn hậu người dùng qua Internet phê chuẩn đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v., việc quản lý và bảo vệ logic thông báo cá nhân của quý khách ngày càng trở thành quan trọng hơn trong các năm gần đây.

Winbet home
Công ty chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như biểu đạt dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi nhằm bảo đảm người mua của chúng tôi được an toàn và ưng ý bằng việc chuyên tâm đeo đuổi giải pháp phòng hạn chế hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do người mua của chúng tôi cung cấp.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được sản xuất cho nhà hàng chúng tôi, với thể được sử dụng để nhận dạng 1 cá nhân chẳng hạn như tên và họ, shop nhà riêng hoặc liên hệ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông báo nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

Thu thập thông báo cá nhân

Khi Tập đoàn WINNER thu thập thông báo cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung ứng (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong dừng buộc phải thiết để hoàn tất mục đích thu thập thông báo của mình, mục tiêu đấy sẽ được ban bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn chế tạo (đăng ký) thông báo cá nhân mà chúng tôi chọn kiếm, bạn mang thể từ chối làm cho như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong các ví như đó, bạn ko thể truy nã cập một số dịch vụ mà chúng tôi cung ứng phê chuẩn những Trang web của nhà hàng chúng tôi.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông báo cá nhân

Khi chúng tôi yêu cầu cung ứng thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp tiêu dùng thông tin, sau ấy thu thập thông báo trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân ở các mục đích sau. Đồng thời cũng mang khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác, như dữ liệu thống kê ở các biểu loại trong ấy dữ liệu ko được phân biệt theo từng cá nhân.

  • Để chế tạo hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn mong muốn.
  • Để cải tiến dịch vụ cho bạn.
  • Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.

Quy tắc không tiết lậu thông tin cá nhân cho bên trang bị ba

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lậu cho những bên đồ vật ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được phân phối (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những nếu sau:

  1. Bạn đã đồng ý tiết lộ thông báo cá nhân của mình cho bên trang bị ba.
  2. Thông tin cá nhân của bạn nên được tiết lậu cho siêu thị liên kết, chi nhánh doanh nghiệp hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, là các bên mà chúng tôi có thỏa thuận về tính bí ẩn nhằm thực hành mục đích thu thập thông báo cá nhân, như chúng tôi đã tiết lậu trước đây. (Ví dụ: Chỉ dẫn một nhà sản xuất dịch vụ giao hàng để giao giải thưởng của bạn.)
  3. Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
  4. Luật bắt buộc tiết lộ.

Sử dụng thư trực tiếp

Chúng tôi sẽ ko tiêu dùng tên, liên hệ email, cửa hàng thực tế, v.v. được sản xuất cho chúng tôi trừ các trường hợp nêu trên cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào mà không mang sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý cụ thể tại thời khắc đăng ký, chúng tôi với thể sử dụng liên hệ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo như thông tin về việc bạn đạt giải.

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Khi bạn muốn đề cập đến thông báo cá nhân mà chúng tôi có hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy shop mang chúng tôi qua kênh hỏi đáp duyệt y quy trình đã định sẵn của công ty chúng tôi. Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lậu cho bạn hoặc chỉnh sửa/xóa thông báo trong thời kì hợp lý.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn muốn đánh giá thông báo cá nhân của mình, vui lòng cửa hàng mang phòng ban đã trả lời câu hỏi của bạn hoặc qua chi tiết shop mà nhà hàng chúng tôi chế tạo cho bạn khi bạn cung ứng thông tin cá nhân của mình.
Nếu bạn không biết buộc phải liên hệ sở hữu ai hoặc ví như bạn muốn hỏi về thông báo cá nhân mà bạn đã sản xuất trên trang web của chúng tôi, vui lòng dùng biểu dòng câu hỏi.

Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên Trang web của Tập đoàn WINNER duy trì hoạt động quản lý nghiêm nhặt thông tin cá nhân đã thu thập được và những biện pháp phù hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lậu hoặc sửa đổi trái phép thông báo đó. Khi những điều khoản dùng cụ thể được đăng trên Trang web, các điều khoản tiêu dùng đó sẽ được ưu tiên ứng dụng so có “Chính sách về quyền riêng tư” này.

Xử lý thông tin cá nhân

Khi bạn đặt câu hỏi, đề nghị cung cấp ca-ta-lô hoặc khi chúng tôi mời người tham gia, v.v., bạn sẽ được bắt buộc nhập thông báo cá nhân trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi phấn đấu bảo vệ thông báo cá nhân bằng cách thực hiện những biện pháp kiểm soát bảo mật dựa trên Chính sách về quyền riêng tây này.
Trong trường hợp khác ko kể các giả dụ nêu trên, bạn với thể truy hỏi cập trang web của chúng tôi mà ko phải phải tiết lộ thông báo cá nhân.

Sử dụng bọ web

Bọ web được nhúng vào một số trang trên trang web của chúng tôi để đánh giá số lần những trang cụ thể đã được truy nã cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của chúng tôi. Ví dụ như quảng bá cho những trang web mà các doanh nghiệp đối tác của chúng tôi vận hành với thể được hiển thị dựa trên lịch sử thông qua của bạn trên trang web của chúng tôi, v.v.

Sử dụng nhật ký truy vấn cập

Khi bạn tiêu dùng trang web của chúng tôi, nhật ký truy hỏi cập bao gồm địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được tiêu dùng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi chứ ko được dùng để nhận dạng người dùng, trừ những trang đề nghị chính xác người dùng.

Thông tin cá nhân tại những trang web bên trang bị ba

Chúng tôi không chịu nghĩa vụ theo bất kỳ phương pháp nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại những trang web do các nhà hàng khác vận hành được giới thiệu trên trang web của chúng tôi.

Hiểu biết khác

wbet77.bet
Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web của công ty chúng tôi.